Chełm
ul. Okszowska 39, 22-100 Chełm
Tel. kom. 503 599 889

Lipsko
ul. Spacerowa 43A, 27-300 Lipsko
 

Zwoleń
ul. Sienkiewicza 24A/25, 26-700 Zwoleń
 


Napisz do nas

Wyrażam zgodę:Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest TRANS-MET FHU Rogala Paweł, 26-700 Zwoleń ul. Sienkiewicza 24A/25. Dane będą przetwarzane do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych, a mianowicie marketingu bezpośredniego. Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania lub zaprzestania realizowania ww. celów. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych, które jej dotyczą, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w zakresie przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa powyżej

Śledź nas na Facebooku

znajdziesz tam stale aktualizowany cennik skupu złomu oraz metali kolorowych

Masz pytania ? Skontaktuj się z nami